Unieke dienstverlening gericht op zelfredzaamheid met een stevig wetenschappelijk fundament.

 

STEP Nederland biedt u een volstrekt unieke dienstverlening op basis van een voor iedereen te begrijpen model van zelfredzaamheid wat moet leiden tot veilig bewegen minder uitval en sterke beperking van de verzuimduur.

Dat doen wij met groot enthousiasme met een team van mensen die het eens zijn over wat onze missie is:

met een uniform beleid mensen inzicht te geven in kennis en mogelijkheden om hun eigen gezondheid te verbeteren, wij staan voor het verbreden van het recht op concrete zelfzorg mogelijkheden

STEP is onderscheidend, STEP is snel, resultaat gericht en met een optimale communicatie en alléén daarom al niet vergelijkbaar met andere aanbieders zoals arbodiensten, fysiotherapeuten en andere reïntegratiebedrijven.

 

De 2 sporen strategie van STEP:

 

Humane Ergonomie banners rugklachten, blessures RSI 


STEP zorgt voor directe preventie van overbelasting met het aanleren en realiseren van veilig lichaamsgedrag, altijd en overal, ter primaire en ter secundaire preventie. Dit is een wetenschappelijke verantwoord elementair orthopedisch basisprincipe

STEP is de enige die  consequent zorgt voor veilig bewegen en daarmee voor primaire preventie en bij klachten voor een ongestoord natuurlijk herstel en het voorkomen van de ongewenste herhalingen.

 

Instrumenten die STEP daarvoor inzet zijn:

 

1. direct stimuleren tot veilig bewegen

2. direct voorlichten over en duidelijk maken van veilig bewegen

met STEP Bel en BodyGuard 

3. direct zorgen voor veilig bewegen met beschermende hulpmiddelen

4. direct aanleren van veilig bewegen met scholing in

veilig lichaamsgebruik met de STEP GewichtHeffersTechnieken. 

 

professionele voorlichting, scholing, bescherming bij rugklachten, blessures en RSI 

 

Succes van de STEP aanpak 

Het succes van deze aanpak, de verhalen van cliënten van STEP  kunt u lezen op de STEP site levensechte verhalen

 

Wetenschappelijke onderbouwing van de STEP aanpak 

Meer info over de wetenschappelijke onderbouwing vind u o.a. op de  STEP site actuele wetenschap  

 

Zie ook film wat doet STEP anders


Verder uniek bij STEP:

 

1. De BodyGuard, uniek en in alle gevallen een eye opener,
zorgt voor snelle bewustwording van eigen mogelijkheden
en verantwoordelijkheid, zie voor vb op STEPfilmservice

2. STEP InternetDataBase, STEP iDB. Real-time
en Online begeleiding van en overzicht, toezicht
en inzicht op de preventie en reïntegratie begeleiding.

De STEP iDB wordt gevuld met informatie die tijdens
de Individuele preventie en reïntegratie begeleiding
wordt verkregen, zie voor vb. op STEP iDB

3. Landelijk dekkend netwerk van ZelfZorg Instructeurs
die E-learning inzetten naast hun persoonlijke begeleiding.
Zie voor voorbeeld op STEP E-learning

4. Maatwerk op basis van ervaring in vele branches.

5. Preventie met garantie. STEP geeft garantie op 50% verzuimreductie.

6. Injectiespecialisten. Met name bij tennisellebogen
en schouderklachten heeft STEP deze unieke service.

7. Hoog gekwalificeerde paramedici met een directe interne
kwaliteitscontrole. Als enige in Nederland beschikt
STEP over een netwerk van uniform in
Preventie & Reïntegratie opgeleide paramedici,
die een directe interne 
kwaliteitscontrole op elkaars
handelen en efficiency toestaan.

8. Zelf ontwikkelde gepatenteerde preventieve
hulpmiddelen die zorgen voor direct veilig bewegen.

9. Bewezen sterke beperking van verzuim en van
verzuimduur en toename van de inzetbaarheid
van mensen

 

* Preventieve & Educatieve & Trainings c.q. therapie & Scholingshulpmiddelen voor de werk- en thuissituatie

 

Bert Bruggeman en Henk Jan Kooke 

-->